UNDER UDARBEJDELSE

Janni Dam Ørskov
Åsumvej 257
5240 Odense NØ
CVR.nr. 41758589

  1. Virksomhedsoplysninger

jannidam.dk

  1. Priser og betaling

Her beskrives, hvordan priserne er opgjort (valuta, moms etc.) samt hvordan betalingen foregår (betalingsformer, eventuelle kreditter etc.).

Alle priser er inklusiv moms. Betaling foregår som udgangspunkt forud for samarbejdet. Der er mulighed for ratebetaling

  1. Levering

Her beskrives, hvordan levering af varen/ydelsen sker, og hvornår kunden kan forvente, at den bliver leveret.Service og ydelser fra jannidam.dk foregår online via mail, samtaler over instagram samt online materiale via EasyMe

  1. Ansvar

Her beskrives, hvilket ansvar virksomheden har i forbindelse med salget af varen eller tjenesteydelsen. Virksomhedens ansvar afhænger af, hvad virksomheden sælger og om virksomheden sælger til forbruger eller andre erhvervsdrivende.

Jeg er meget i tvivl om hvad mit ansvar er her.
Det er jannidam.dks ansvar at sørge for at overholde deadlines, så vel som det er kundens for at opnå det ønskede resultat.

  1. Returnering af varer

Her beskrives, hvordan kunden skal håndtere varer, der skal returneres. Det kan f.eks. være i forhold til, hvordan varen skal returneres, og hvilken stand varen skal være i.

??

  1. Databehandling

Her beskrives, hvordan virksomheden benytter kundedata. En virksomhed modtager kundedata, når en kunde køber varer gennem e-handel eller webshops.

  1. Klagemuligheder

Hvis en virksomhed sælger til private forbrugere, er virksomheden forpligtet til at oplyse om klagemulighederne inden for EU. Du kan læse mere om dette og se eksempel på formulering her

  1. Kontakt

Virksomheden skal oplyse om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

Har kunden brug for at kontakte eller klage, skal det gøres via kontaktformularen på hjemmesiden https://www.jannidam.dk/kontakt/

  1. Ændringer

Her beskrives, hvornår og hvordan virksomheden kan ændre deres handelsbetingelser. Det vil ofte være en fordel at skrive, at virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at kunderne skal være enige). 

  1. Lov og værneting

Her beskrives, hvilket lands love, der gælder for handlen. Hvis der er tale om en dansk virksomhed, er det Danmarks love, der gælder. Der skal også oplyses om, hvor en kunde skal indbringe en eventuel sag vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg). Typisk vil en sådan sag skulle indbringes i  Byretten i den givne by som virksomheden er placeret i.