Alle online produkter, workshops og foredrag er skabt og bliver leveret af:

Janni Dam Ørskov / jannidam.dk

CVR 41 75 85 89

Alle priser på denne side er i danske kroner og inklusive moms

Ved køb af online produkter

Herunder PDF-filer og videoer

Ved køb af online produkter frafalder din fortrydelsesret da digitale produkter leveres direkte efter køb. Derfor skal du være sikker på dit køb, inden du gennemfører betalingen.

Ønsker du at give et online produkt i gave, men er usikker på om modtageren vil beholde det, kan du få udstedt et gavekort til det specifikke produkt eller beløb.

Kontakt mig på beskedtil@jannidam.dk så finder vi en løsning og jeg laver et gavekort som du kan overrække modtageren.

Ved køb af samtaler

Bemærk at der gælder særlige regler for samtaler

Samtaler skal aflyses eller flyttes senest 24 timer inden den aftale tid, da samtalen ellers vil tælle som gennemført.

Ved samtaler har du ligeledes det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse. Ved afholdelse af samtaler, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker.
Når tidspunktet er aftalt, er det aftalte tidspunkt bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder online på inden for 15 minutter efter samtalens start, aflyses samtalen. Det er ikke muligt at få pengene retur i dette tilfælde.

For samtaler gælder almindelig fortrydelsesret på 14 dage. Gennemførte samtaler bliver ikke refunderet, men ønskes evt. planlagte samtaler aflyst, skal det ske inden 14. dage fra bekræftelse af køb på mail. Det er således ikke muligt herefter at afbryde et samtaleforløb og få pengene retur. Samtaler kan ikke videresælges til andre.

Ved køb af klippekort

Bemærk at der gælder særlige regler for klippekort

Ubrugte klip på klippekort skal aflyses eller flyttes senest 24 timer inden den aftale tid, da samtalen ellers vil tælle som gennemført.

Ved klippekort har du ligeledes det fulde ansvar for at brugte alle klip inden for den aftalt tidsramme.
Når klip er brugt, er det aftalte tidsramme bindende. Det er ikke muligt at få pengene retur for ubrugte klip der ikke er brugt inden for tidsrammen.

For klippekort gælder almindelig fortrydelsesret på 14 dage. Brugte klip bliver ikke refunderet, men ønskes evt. planlagte klip aflyst, skal det ske inden 14. dage fra bekræftelse af køb på mail. Klippekort kan ikke videresælges til andre.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en ydelse/et produkt.

Meddelelsen skal gives skriftligt på mail beskedtil@jannidam.dk.
I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os.

Skriv gerne dit fakturanr. i din mail, så går ekspeditionen endnu hurtigere.

Standard fortrydelsesformular:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:
Modtaget den:
Købers navn
Købers adresse (hvis oplyst ved køb)
Dato
Fakturanr.

Aflysningspolitik

jannidam.dk kan med 24 timers varsel ændre dato samt tidspunkt for købte ydelser, samtaler, kurser og workshops.

Ved alle ændringer i tidspunkter, fastsættes nyt tidspunkt efter aftale imellem Janni Dam og køber/købere. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.

jannidam.dk kan til enhver tid aflyse købte samtaler, workshops og kurser imod tilbagebetaling af det beløb køber har betalt for den/de aflyste ydelser.

jannidam.dk er ikke forpligtiget til at erstatte aflyste ydelser med nye, men kan vælge at gøre dette efter skriftlig aftale. Vælger du at sige ja til tilbuddet om erstatningsydelser, har du ikke ret til senere tilbagebetaling eller fortrydelse.

Copyright

Janni Dam har de fulde rettigheder til al leveret materiale, herunder ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale, skriftlige eller indtalte.

Ved køb får du brugsret til al materiale og du må ikke anvende materialet til andre formål end det, hvortil det er købt som almindelig forbruger. Det er ikke tilladt at købe en ydelse eller produkt med efterfølgende direkte eller indirekte konkurrenceøjemed. De gængse regler for ophavsretten gør sig gældende.

Brugsretten er personlig og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug og skal behandles fortroligt.